Lưu trữ thẻ: Cách gọi sữa về sau sinh mổ webtretho

Sinh mổ bao lâu thì mẹ có sữa, làm sao để sữa nhanh về sau sinh mổ?

Sinh em bé thường có 2 cách đó là sinh thường và sinh mổ. Tùy[...]